Onze brouwerij is vernoemd naar meester-timmerman Bart Poesiat en meester-metselaar Klaas Kater. Zij waren belangrijke ‘werklieden’ van de Van Vollenhoven Brouwerij. Poesiat en Kater waren samen de drijvende kracht achter het werkliedenverbond Patrimonium, die zich inzette voor de rechten en verbeterde werkomstandigheden van de medewerker (tegenwoordig de vakbond CNV) – en het oprichten van een woningbouwcorporatie, die vandaag nog steeds bestaat onder de naam Patrimonium/ Rochedale.